Audyt umów na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji

Wzrosty cen uprawnień do emisji CO2 , świadectw pochodzenia a także opłat dystrybucji w znacznym stopniu podnoszą koszty energii elektrycznej zużywanej przez odbiorcę końcowego. Jednym ze sposobów optymalizacji kosztów energii elektrycznej jest weryfikacja umów na dostawę energii i świadczenia usług dystrybucji oraz dobór odpowiednich parametrów zasilania. W wyniku przeprowadzonego audytu otrzymają Państwo informację zarówno o działaniach bez kosztowych oraz inwestycyjnych, których efektem będzie obniżenie kosztów energii elektrycznej. W ramach audytu oferujemy:

Część techniczna
 • Analiza stanu rzeczywistego …… przyłączy linii zasilających (Rozdzielnice główne średniego napięcia, Rozdzielnice główne niskiego napięcia, stacje Transformatorowe, układy pomiarowe )
 • Wykonanie pomiarów obciążenia oraz identyfikacji obwodów głównych w przyłączach energetycznych wraz z weryfikacją zgodności z schematem głównym.
 • Diagnostyka charakterystyki i obciążeń obwodów odbiorczych w przedziale czasowym analizatorami sieci klasy S – po 3 doby dla każdego z odbiorów w Rozdzielnicach głównych ( w stacjach Transformatorowych) 
 • Oszacowanie skrajnego obciążenia infrastruktury energetycznej poprzez oględziny i spis kluczowych odbiorów w budynku. Przedstawienie spisu istotnych  urządzeń i ich mocy.
 • Wykonanie bilansu energetycznego z w/w oględzin na potrzeby oszacowania zapotrzebowania na moc zamówieniową ( zapotrzebowaną) oraz określenie możliwości optymalizacji zużycia energii w obiekcie
 • Wykonanie badań termowizyjnych w Rozdzielnicach Głównych jako do określenia stanu technicznego aparatury oraz jakości połączeń elektrycznych
 • Wykonanie protokołu z w/w prac wraz z dokumentacją zdjęciową ze wskazaniem wymaganych działań  
Część formalno- merytoryczna

Audyt umów na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji

Audyt obejmuje:

 • Analiza mocy zamówionej pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania obiektu w oparciu o dane pomiarowe i zainstalowane urządzenia
 • Analiza możliwości wprowadzenia mocy sezonowej
 • Analiza przekroczeń mocy zamówionej i naliczonych kar oraz możliwości ich eliminacji
 • Weryfikacja poprawności rozliczeń z taryfą Operatora
 • Dobór odpowiedniej taryfy do profilu obciążenia obiektu
 • Analiza zużycia kosztów energii biernej oraz możliwości jej optymalizacji (tg fi)
 • Weryfikacja ofert na dostawę energii elektrycznej
 • Pomoc przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

W celu przeprowadzenia audytu niezbędny jest dostęp do:

 • umów na dostawę energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji,
 • faktur za okres 12 miesięcy,
 • licznika energii elektrycznej w oparciu o zużycia które otrzymujemy faktury,
 • dokumentacji technicznej branży elektrycznej. Wentylacji

Audyt mocy zamówionej węzłów centralnego ogrzewania

Audyt obejmuje:

 • Odczyt danych z licznika ciepła (godzinowy, dobowy, miesięczny, roczny)
 • Analiza rzeczywistego zapotrzebowania na moc w zależności o zmiennych warunków pogodowych,
 • Obliczenia energii cieplnej zużywanej na potrzeby CO i Cwu
 • Opracowanie raportu z analizy
 • Propozycja optymalizacji zużycia ciepła

W celu przeprowadzenia audytu niezbędny jest dostęp do:

 • umów na dostawę energii cieplnej, faktur za okres 12 miesięcy,
 • licznika energii cieplnej w celu pobrania profilu mocy,
 • dokumentacji technicznej branży węzeł co i wentylacja
Audyt dostawy i zużycia energii

„Prewencja podstawą bezpieczeństwa

Dowiedz się więcej!