Audyt umów na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji

Wzrosty cen uprawnień do emisji CO2 , świadectw pochodzenia a także opłat dystrybucji w znacznym stopniu podnoszą koszty energii elektrycznej zużywanej przez odbiorcę końcowego. Jednym ze sposobów optymalizacji kosztów energii elektrycznej jest weryfikacja umów na dostawę energii i świadczenia usług dystrybucji oraz dobór odpowiednich parametrów zasilania. W wyniku przeprowadzonego audytu otrzymają Państwo informację zarówno o działaniach bez kosztowych oraz inwestycyjnych, których efektem będzie obniżenie kosztów energii elektrycznej. W ramach audytu oferujemy:

  • Analiza mocy zamówionej pod kątem rzeczywistego zapotrzebowania obiektu w oparciu o dane pomiarowe i zainstalowane urządzenia
  • Analiza możliwości wprowadzenia mocy sezonowej
  • Analiza przekroczeń mocy zamówionej i naliczonych kar oraz możliwości ich eliminacji
  • Weryfikacja poprawności rozliczeń z taryfą Operatora
  • Dobór odpowiedniej taryfy do profilu obciążenia obiektu
  • Analiza zużycia kosztów energii biernej oraz możliwości jej optymalizacji
  • Weryfikacja ofert na dostawę energii elektrycznej
  • Pomoc przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

W celu przeprowadzenia audytu niezbędny jest dostęp do:

umów na dostawę energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, faktur za okres 12 miesięcy, licznika energii elektrycznej w oparciu o zużycia które otrzymujemy faktury, dokumentacji technicznej branży elektrycznej.

Audyt umów dystrybucyjnych

„Prewencja podstawą bezpieczeństwa

Dowiedz się więcej!