Ambasada Kanady w Warszawie

Ambasada Kanady w Warszawie

Realizacja przeglądów Building Condition Report (BCR –amerykański odpowiednik przeglądu budowlanego) wraz z opracowaniem świadectwa charakterystyki energetycznej i wykonaniem badań termowizyjnych budynków mieszkalnych w Warszawie.

BASF Polska sp. z o.o.

BASF Polska sp. z o.o.

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej techniczno-prawnych aspektów jakości prac budowlanych związanych z rozbudową siedziby firmy Klienta w Alejach Jerozolimskich w Warszawie.

Colliers International Poland sp. z o.o.

Colliers International Poland sp. z o.o.

Opracowanie zakresu oraz logistyki wykonania ekspertyzy budowlanej oraz wewnętrznych i zewnętrznych pomiarów odkształceń konstrukcji obiektów biurowych ILMET oraz AKTYN Business Centre w Warszawie. Opracowanie audytu instalacji komputerowego systemu wizualizacji i nadzoru instalacji klimatyzacji i ogrzewania (BMS HVAC) dla obiektu AKTYN Business Center w Warszawie.

Inter Ikea Centre Polska S.A.

Inter Ikea Centre Polska S.A.

Organizacja, koordynacja i nadzór realizacji prac związanych z naprawą fasady obiektów IKEA Park Handlowy Janki k. Warszawy. Opracowanie opinii technicznych na temat prawidłowości projektu oraz jakości realizacji robót budowlanych wykonanych przez firmy BUDIMEX-DROMEX SA, JMP Sp. z o. o. oraz MJM F.H.U. w ramach modernizacji garażu podziemnego i parkingu w obiekcie Park Handlowy Janki.

Legg Mason TFI S.A.

Legg Mason TFI S.A.

Wsparcie w procesie negocjacji aspektów techniczno-prawnych umowy najmu powierzchni biurowych w budynku SENATOR w Warszawie.

Mostostal Warszawa S.A.

Mostostal Warszawa S.A.

Opracowanie ekspertyzy techniczno-prawnej dotyczącej realizacji robót budowlanych w ramach projektu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, wsparcie w zakresie opracowania materiałów ofertowych w ramach udziału we wstępnych etapach procedury przetargowej na wybór wykonawcy realizacji projektów komercyjnych „White Rocks” na Malcie, „Park Powiśle” oraz Konstruktorska Business Center w Warszawie.

SEB Investment GmbH/ Knight Frank sp. z o.o.

SEB Investment GmbH/ Knight Frank sp. z o.o.

Przeprowadzenie audytu technicznego obiektów biurowych University Business Center I oraz II przy ulicy Szturmowej w Warszawie w ramach przygotowań do certyfikacji GREEN BUILDING.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opracowanie koncepcji organizacji przetargu na obsługę techniczną budynków dydaktycznych, administracyjnych i akademików w Warszawie.

The Westin Warsaw (członek Starwood Hotels and Resorts)

The Westin Warsaw (członek Starwood Hotels and Resorts)

Wykonanie modernizacji oprogramowania i wymiany stacji roboczych komputerowego systemu nadzoru i wizualizacji instalacji wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji (PC BMS ATC HVAC) zrealizowanego o oparciu o urządzenia i oprogramowanie firmy Johnson Controls.

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Przeglądy budowlane 20 obiektów będących pod nadzorem UW wraz z oceną funkcjonowania instalacji technicznych w tym kompleksowe wsparcie techniczne dotyczące Starej Biblioteki UW na Krakowskim Przedmieściu 24 w Warszawie.

Philips Polska

Philips Polska

Wsparcie techniczne i konsultacje oraz przeglądy budowlane wraz z oceną funkcjonowania instalacji technicznych w budynku PHILIPS w Al. Jerozolimskich 195 b w Warszawie.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Reprezentacja Inwestora w zakresie przekazania do eksploatacji budynku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Banacha 1b wraz ze stałą administracją techniczną budynku, zarządzaniem obsługą techniczną i egzekwowaniem roszczeń gwarancyjnych.

TUP PROPERTY S.A.

Opracowanie ekspertyz oraz opinii prawno-technicznych w zakresie prawidłowości realizacji osiedla domów jednorodzinnych w warszawskiej dzielnicy Białołęka wraz z analizą zasadności prawnej zgłaszanych roszczeń z tytułu rękojmi za wady budynków oraz reprezentacją prawną interesów dewelopera wobec powyższych roszczeń Klientów.

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki

Ocena infrastruktury technicznej budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Pasteura 5 w Warszawie w aspekcie posiadanej dokumentacji powykonawczej i stanu rzeczywistego, wraz z opracowaniem części technicznej SIWZ na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na obsługę techniczną i konserwację budynku przez firmę zewnętrzną.

Roma Office Center sp. z o.o.

Realizacja przeglądów budowlanych obiektu biurowego ROMA OFFICE CENTER w Warszawie.

Logotypy są własnością wyżej wymienionych firm i stanowią znaki zastrzeżone.