o firmie o firmie – Empirias

o firmie

o firmie

Podjęcie decyzji o powstaniu w lipcu 2010 roku Kancelarii Technicznej było naturalnym efektem rozwoju naszej firmy w postaci kontynuacji wcześniejszej działalności Kancelarii Technicznej Krzysztof Ratyński. Jest to odpowiedź na rosnące oczekiwania, wymogi i potrzeby rynku inwestycyjno-budowlanego i szeroko pojętej grupy usług związanych z bieżącą eksploatacją oraz  stałym serwisem technicznym wszelkich nieruchomości w postaci obiektów użyteczności publicznej bądź komercyjnych, takich jak  obiekty biurowe, centra i galerie handlowe, budynki apartamentowe oraz centra logistyczne i przemysłowe. 
Pojawiające się często problemy związane z realizacją umów obarczonych wadą rozbieżnej interpretacji zapisów dotyczących części technicznej, uwidoczniły nam potrzebę powstania organizacji gotowej wspomagać naszych Klientów w powyższych sytuacjach, a przede wszystkim im zapobiegać.

Naszym głównym celem jest świadczenie kompleksowych usług we wszystkich aspektach technicznych związanych z przejęciem nieruchomości od Generalnego Wykonawcy / byłego Właściciela oraz przygotowaniem do eksploatacji (od strony technicznej i formalnej) jak również Administracji Technicznej wraz z obsługą roszczeń gwarancyjnych .

Swoją wiedzę oraz posiadane doświadczenie Kancelaria Techniczna wykorzystuje w skutecznym egzekwowaniu zobowiązań gwarancyjnych oraz warunków zawartych umów z branży budowlanej i technicznej zapobiegając tym samym szkodom mogącym powstać w wyniku niekompetencji lub nieuczciwości wykonawcy bądź drugiej strony w umowie o realizację robót lub prac budowalnych.

Kancelarię Techniczną tworzy zespół profesjonalistów z różnych dziedzin i branż techniki, m.in. budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, systemów niskoprądowych, zarządzania projektami oraz obsługi   i serwisem infrastruktury technicznej obiektów. Ekspertami i specjalistami współpracującymi z Kancelarią Techniczną Empirias są  m. in. Inspektorzy Budowlani, Rzeczoznawcy i Biegli Sądowi, Kierownicy Projektów oraz Radcowie Prawni. W przypadku skomplikowanych projektów bądź zadań każdorazowo kompletowany jest zespół specjalistycznych firm i fachowców reprezentujących wszystkie dziedziny niezbędne do profesjonalnego i terminowego wykonania zlecenia.

Poprzez bezpośrednie zaangażowanie, osobisty wkład i posiadany potencjał oraz wieloletnie doświadczenie Kancelaria Techniczna wspiera i realizuje oczekiwania Klientów umożliwiając osiągnięcie wyznaczonych przez nich zadań i celów.

W związku z ekspansją firmy w kierunku Klientów i Inwestorów zagranicznych , w 2016 roku zmianie uległa  nazwa firmy  na  Empirias Kancelaria Techniczna. Wraz ze zmianą nazwy i promocją nowej marki jaką jest empirias, rozszerzyliśmy naszą działalności oferując Państwu szereg nowych usług związanych z inwestowaniem w krajowy rynek nieruchomości jak również usługi związane z  najmem. Usługi te stanowią wesparcie merytoryczne dla naszych Klientów w ich działaniach biznesowych w obszarze nieruchomości oraz najmu powierzchni biurowych i handlowych.

Do najważniejszych z nich należą wsparcie w procesie nabywania nieruchomości, audyty techniczne nieruchomości, ocena rzetelności ofert i ich realizacji na etapie inwestycji,  oraz reprezentacja w negocjacjach zakupu oraz najmu.

Zapraszamy do zapoznania się za szczegółami oferty, którą znajdą Państwo na naszej stronie.

Zaufali nam

Logotypy należą do wyżej wymienionych firm i są ich znakiem zastrzeżonym.