Oferta1 Oferta1 – Empirias

Oferta1

OFERTA DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ORAZ INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

zakres:
1. Wyszukiwanie i organizacja współpracy z firmami krajowymi
2. Wyszukiwanie przedmiotu inwestycji (nieruchomości) w zależności od celu inwestycyjnego
3. Kompleksowa obsługa transakcji zakupu lub zbycia nieruchomości
4. Obsługa prawna (w tym reprezentacja przed organami administracji publicznej)
5. Due deligence techniczny i prawny
6. Asset Management
7. Property Management
8. Audyty techniczne
9. Reprezentacja w zakresie przejęcia/odbioru budynku do eksploatacji
10. Stała Administracja Techniczna nieruchomości
11. Analiza i optymalizacja kosztów bieżącego funkcjonowania nieruchomości
12. Ocena rzetelności wyboru ofert i kontrahentów w ramach postępowań przetargowych
13. Ocena zgodności realizacji projektów z ofertą /umową
14. Ekspertyzy i Opinie Techniczne
15. Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi

Zaufali nam

Logotypy należą do wyżej wymienionych firm i są ich znakiem zastrzeżonym.