Usługa KUWT

Poznaj nas KUWT & ASIZT

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jakie stawiają przed nami Klienci oraz przyszłość , chcielibyśmy przedstawić Państwu Kompleksową Usługę Wsparcia Technicznego (KUWT) która wraz z naszym autorskim Systemem CAFM (ASIZT) w którym skupiona jest nasza wiedza i 10 letnie doświadczenie firmy EMPIRIAS Kancelaria Techniczna daje pełne narzędzie wsparcia w obsłudze i zarządzaniu nieruchomością. KUWT to szereg  działań  związanych z użytkowaniem systemu i eksploatacją infrastruktury technicznej. Począwszy od inwentaryzacji budynku, poprzez opracowanie koncepcji obsługi i konserwacji technicznej, skończywszy na stałym i bieżącym nadzorze nad pracą systemu.    Ponadto nasi Klienci mają dostęp do dodatkowych usług pomiarowo-technicznych oraz serwisowych potrzebnych podczas eksploatacji nieruchomości. Wśród innych firm, wyróżniamy się indywidualnym podejściem do każdego obiektu, ponadto dzięki modułowej architekturze naszego oprogramowania, osoby korzystające z naszych usług nie dostają tylko mniej lub bardziej skomplikowanej aplikacji natywnej / webowej, a profesjonalne, przystosowane do swoich potrzeb narzędzie do gromadzenia informacji i przyśpieszania procesów zachodzących w nieruchomości. W szczególności „ekosystem”  integrujący wszystkie podmioty zaangażowane w proces  użytkowania, zarządzania, obsługę  oraz utrzymania nieruchomości. Naszą główną zaletą jest profil prowadzonej działalności oraz  doświadczenie, dzięki czemu nie jesteśmy kolejną firmą  typowo informatyczną sprzedającą kolejną aplikację, a zespołem ludźmi, którzy już od kilkunastu lat działając w branży FM  poznaje jej zmieniające się potrzeby oraz wymogi starając się na bieżącą im sprostać.

Rozsądne podejście, czyli KUWT 

Nasza Kompleksowa Usługa Wsparcia Technicznego, nie polega tylko i wyłącznie na dostarczeniu samej aplikacji do Klienta końcowego i jej uruchomieniu. To cały proces, inżynieryjno-koncepcyjny tworzący idealne przedpole do wdrożenia systemu CAFM ASIZT oraz wykorzystania jego funkcjonalności przez cały okres „ŻYCIA BUDYNKU”  Jako nadrzędny cel naszej usługi, a przede wszystkim działalności naszej firmy, stawiamy sobie pełne wsparcie  Inwestorów, Zarządców oraz wszystkich zaangażowanych w „ŻYCIE BUDYNKU” w całym okresie jego użytkowania. Od przejęcia nieruchomości od Generalnego Wykonawcy lub jej zakupu, poprzez użytkowanie, na wsparciu w przygotowaniu i zarządzaniu kapitalnym remontem  skończywszy. 

Usługa KUWT

„Prewencja podstawą bezpieczeństwa

Dowiedz się więcej!