Skip to content

Szanowni Państwo!

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, przedstawiamy zestawienie kompleksowych usług w zakresie pomiarów i diagnostyki infrastruktury technicznej obiektów.

Pomiary elektryczne:

 •  5-letnie badania i pomiary instalacji elektrycznej (zgodnie z Prawem Budowlanym)
 • kompleksowe pomiary instalacji elektrycznej przed przejęciem budynku/powierzchni do eksploatacji (przedodbiorowe)
 • pełna diagnostyka instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych
 • pomiary i diagnostyka napędów elektrycznych (silniki, pompy, wentylatory)

Badania termowizyjne:

 • badania termowizyjne obiektów budowlanych
 • badanie szczelności i poprawności montażu stolarki budowlanej (okna, drzwi)
 • badania termowizyjne izolacji termicznych (identyfikacja mostków cieplnych oraz punktów przemarzania)
 • badania termowizyjne stacji TRAFO i rozdzielni SN i NN wraz z pomiarem rzeczywistym obciążenia

Badania termowizyjne wykonujemy jedną z najnowocześniejszych na rynku kamer termowizyjnych firmy TESTO zintegrowaną z cęgami Dietza oraz higrometrem.

Pomiary wentylacji, temperatury, wilgotności:

 • pomiary przepływu i wydatku powietrza
 • pomiary wydajności central wentylacyjnych
 • pomiary różnicy ciśnień (regulacja presostatów)
 • pomiary i regulacje anemostatów, przepustnic, Fan-coli i VAV-boxów
 • diagnostyka i regulacja instalacji wentylacji
 • pomiary temperatury i wilgotności powietrza wraz z pomiarami wilgotności murów, posadzek i podłóg

Systemy telewizji dozorowej CCTV, sieci i instalacji TV/SAT:

 • diagnostyka instalacji systemów analogowych telewizji dozorowej (w tym sterowanie kamerami obrotowymi PTZ)
 • diagnostyka sieci IP dedykowanej do telewizji dozorowej
 • diagnostyka sieci Ethernet i światłowodowych
 • diagnostyka instalacji telewizji naziemnej i satelitarnej

Urządzenia  wykorzystywane do pomiarów posiadają niezbędne i aktualne atesty i certyfikaty kalibracji a personel techniczny stosowne uprawnienia i doświadczenie.

Przy stałej współpracy, gwarantujemy czas reakcji na zgłoszenie 24 h oraz inne dodatkowe usługi wspierające naszych klientów w eksploatacji budynków.