Skip to content

USŁUGI DLA NAJEMCÓW POWIRZCHNI BIUROWYCH I HANDLOWYCH

  • Project Management w zakresie fit-out’ów i relokacji
  • Wyszukiwanie odpowiednich powierzchni biurowych do określonych potrzeb
  • Reprezentacja (w tym prawna) najemcy w procesie negocjacji warunków umów najmu
  • Reprezentacja (w tym prawna) najemcy w kwestiach spornych z wynajmującym
  • Administracja techniczna powierzchni biurowej, w tym wsparcie w bieżących zadaniach eksploatacyjnych i technicznych
  • Analiza zasadności kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez najemcę
  • Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych powierzchni najmu
  • Audyt techniczny w zakresie powierzchni biurowych
  • Wyszukiwanie i organizacja współpracy z firmami usługowymi

ZAUFALI NAM

Logotypy należą do wyżej wymienionych firm i są ich znakiem zastrzeżonym.